Oversikt over hva som ikke kan kastes i container med restavfall

EE-avfall:
Dette gjelder alle typer elektronisk utstyr, som kan tilkobles strømnettet eller batterier.

F.eks. datautstyr, brunevarer, hvitevarer, lyskilder og elektronisk utstyr.

Radioaktivt avfall:
Radioaktive stoffer som er merket med radioaktivt symbol.

Eksplosivt avfall:
Ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere, brannslukkere, fyrverkeri og lignende.

Smittefarlig avfall:
Sprøytespisser og kanyler, blodposer og laboratorieavfall, brukte bandasjer, bleier og lignende.

Våtorganisk avfall:
Matavfall og frityrolje.

Farlig avfall:
Maling, løsemidler, spilloljer, batterier, spraybokser, lim, asbest, isoleringsglass, lysstoffrør, rengjøringsmidler, impregnert trevirke og lignende

Annet:

  • Avløpsslam
  • Flytende avfall
  • Vinduer fra 1965 – 1990
  • Bildekk
  • Gipsplater
  • Sorte søppelsekker med avfall