Asbjørn Næss Transport ble etablert i Kvelde i 1954, da Asbjørn Næss startet fryseri. Et år senere åpnet han også en BP-bensinstasjon som senere ble til Norol og Statoil.

I 1963 ble det kjøpt inn en Chevrolet tankbil. Denne fikk påmontert en 2500 liters tank og agregat med telleverk og slangetrommel og ble brukt til å kjøre ut parafin til kunder i Kvelde og Hvarnes. I 1964 døde Asbjørn, og hans sønn Bernt tok over driften, bare 20 år gammel.

Opp gjennom årene vokste firmaet, og siden 1963 har vi kjørt flis og trelast for Bergene Holm. Fryseriet ble avviklet i 1974, da de fleste husstander begynte å få egne frysere. I 1989 bygde vi nytt lokale i Kvelde sentrum. Her fikk vi plass til kontorer, verksted og en ny jernvarebutikk.

1990 – 1999

Transportfirmaet ble stadig større og vi kjørte for det meste trevirke for Bergene Holm. i 1990 hadde vi 10 biler.

Det var Bernt sin eldste sønn Asbjørn d.y., som etter hvert tok over planleggingen av kjøringen, samtidig som han jobbet i jernvarebutikken. Etter endt skolegang startet også yngste sønn Gunnar for fullt i firmaet. Han har ansvar for at biler og utstyr er i orden til enhver tid.

I 1995 bygde vi vår egen vaskeplass. Da ble det lettere å holde biler og utstyr rent til enhver tid.

I 1997 ble transporten og butikken delt opp i to forskjellige selskaper.

Verden ble stadig mer digitalisert, og i 1998 mottok vi vår første e-post.

2000 – i dag

Vi trengte mer plass. I 2004 utvidet vi både butikk, kontor og verksted. Nå fikk vi plass til to vogntog innendørs. Bensinstasjonen ble lagt ned i 2005 og noe av vareutsalget ble flyttet over til jernvarebutikken.

I oktober 2016 ble butikken solgt. Etter dette har vi vært en ren transportbedrift. I 2016 byttet Statoil navn til Circle K. Dette er fjerde navneendring siden vi startet å kjøre for dem i 1963.

Bedriften er i dag eid og drevet av brødrene Asbjørn og Gunnar Næss. I dag kjører vi for det meste trelast for Bergene Holm og drivstoff for Circle K, samt containerkjøring for både bedrifter og private kunder.

Asbjørn Næss Transport AS har i dag 21 lastebiler fordelt på 5 tankbiler, 2 containerbiler og 14 trelastbiler. På kontoret er vi 5 ansatte, inkludert regnskap, planleggere og administrasjon.

Vår flåte i 2017

Vår flåte i 2017

0
Biler
0
Ansatte
0
År erfaring